Wcześniejsze zakończenie leasingu

Możliwość pierwsza

Pierwszą możliwością, z której można skorzystać w przypadku problemów z wypełnianiem warunków zawartych w umowie leasingu i opłatach ratalnych jest skorzystanie z cesji. Aby to zrobić należy się upewnić, że umowa na leasing urządzeń zawiera taką możliwość. Cesja polega na tym, że przenosimy prawa i obowiązki związane z leasingowanym środkiem trwałym na inny podmiot. Nie musi to być nikt powiązany z

obecnym leasingobiorcą. Można takiej osoby poszukać z zewnątrz. Wszystkie formalności musi dopełnić leasingobiorca. Jeśli znajdzie się chętny na przekazanie leasingu to klient może ustalić z leasingobiorcą kwotę odstępnego. Kwota ta powinna wynagrodzić w jakimś stopniu

koszty poniesione przez leasingobiorcę.

Umowa leasingu – możliwość druga

Jeśli klient posiada umowę leasingu operacyjnego na dany środek trwały to po dwudziestu czterech miesiącach może wnioskować o wykup.

Nie będzie to jednak mała kwota. Umowa leasingu zawiera cenę pojazdu. Od tej ceny należy odjąć dotychczas wpłacone raty. Kwota, która

została może być także pomniejszona o różne opłaty dodatkowe. Do otrzymanej ceny należy także doliczyć kwotę wykupu. Jak widać, koszt będzie całkiem spory. Jednak po wpłaceniu pieniędzy, pojazd staje się własnością klienta i umowa może zostać zakończona. W przypadku

leasingu finansowego jest podobnie. Umowę można zakończyć już po okresie sześciu miesięcy. Dodatkowo można wziąć pożyczkę, która zostanie przeznaczona na spłatę pozostałych rat.

Możliwość trzecia

Umowę leasingu można przedwcześnie zakończyć także rozliczając się z leasingodawcą przed czasem. Polega to na tym, że klient pokrywa

koszt pozostałych rat, opłat i wysokość wykupu, którą zawiera umowa leasingu. Następnie dochodzi do rozliczenia. Leasingodawca sprzedaje pojazd, leasingobiorca dopłaca różnicę. Na przykład, chcemy

zakończyć umowę na Forda Focusa. Zliczając raty, do zapłaty pozostało trzydzieści tysięcy. Firma leasingowa sprzedała pojazd za dwadzieścia pięć tysięcy. Musimy więc dopłacić pięć tysięcy. Gdyby firma sprzedała pojazd za kwotę większą niż zsumowane raty do opłacenia, to różnica jest zwracana klientowi. Warto zaznaczyć, że większość firm leasingowych niechętnie godzi się na przedwczesne zakańczanie umów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *