Leasing samochodu – proces

Co leasingbiorcy biorą w leasing

Ciągle od startu funkcjonowania leasingu w Polsce to auta osobowe do 3,5 tony były najbardziej chętnie leasingowanymi środkami trwałymi przez polskich przedsiębiorców. Jest tak z wielu powodów. Najważniejszym jest zwłaszcza to, iż auta potrzebują wszyscy. Nie istotne, czy jest to przedsiębiorca mający jednoosobową firmę, czy duża korporacja. Zmieniają się jednak proporcje, w 1-szym przypadku podpisze się umowę na leasing samochodu, w 2-gim o leasing aut. Większe przedsiębiorstwa zwykle muszą brać w leasing całe floty samochodów, dzięki czemu dają konieczny przedmiot swoim przedstawicielom handlowym jak i innym reprezentacyjnemu zarządowi. Warto także nadmienić o tym, że oprócz samochodów, bardzo dużą popularnością mogą poszczycić się także pojazdy ciężarowe. Często przedsiębiorstwa transportowe w ten sposób pozyskują znaczną część aut. Na nadmienienie zasługują także maszyny i urządzenia, które biorąc pod uwagę dochody dla firm leasingowych prawie wyrównały się w roku poprzednim z autami osobowymi – to naprawdę znaczące osiągnięcie firm leasingowych.

Co się bardziej opłaca

Każdy przedsiębiorca ma do wyboru leasing operacyjny albo finansowy. Różnice między tymi formami finansowania są dość wyraźne. W finansowaniu do kosztów prowadzenia działalności samochód leasinggospodarczej wpisuje się całe raty leasingowe (części odsetkową i kapitałową) wraz z wpłatą inicjalną. W leasingu finansowym kolejno do kosztów wlicza się odsetkowy fragment rat leasingu jak i odpisy amortyzacyjne, których w tym przypadku rozlicza sam przedsiębiorca, a nie firma leasingowa na podstawie opłat ratalnych leasingobiorcy, jak dokonuje się to w leasingu operacyjnym. Powinno się wspomnieć o kwestii VAT-u. W opcji finansowej VAT od pełnej wartości leasingu spłaca się z dokonywaniem opłaty wstępnej, w operacyjnym opłaca się podatki od każdej raty, dzięki temu nie obciążają tak portfela klienta, jak ma to miejsce w finansowym. VAT w leasingu operacyjnym będzie zawsze taki sam – 23 %, w finansowym inny w zależności od rodzaju usługi, towaru i stworzonej faktury VAT. W finansowym nie funkcjonuje wykup i po zakończeniu finansowania przedsiębiorca bez opłat pozostaje jedynym właścicielem, jednak w trakcie porozumienia leasingowego jest zobowiązany spłacić całkowitą kwotę leasingowanego środka trwałego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *