Który leasing jest najczęściej wybierany

Skąd ta popularność

To proste, przyczyna tkwi w tym, że oferuje on największe korzyści rachunkowe, które wynikają z tego, że w koszty prowadzenia działalności gospodarczej można wpisać całą wartość rat. Mowa tu zarówno o części kapitałowej i odsetkowej. Jeśli weźmiemy pod uwagę konkurencyjną ofertę, czyli leasing finansowy, tam można w koszty wpisać tylko część odsetkową. Pod tym względem znacząco wygrywa ten pierwszy. Dodatkowo, warto tutaj także wspomnieć o opłacie wstępnej, którą w tym przypadku wpisuje się również w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W leasingu finansowym zrobić tego nie można..

Opłaty podatkowe

Także tutaj bardziej korzystnie wypada leasing operacyjny. Wszystko za sprawą tego, że opłaty VAT rozdzielone są na raty i opłaca się je wraz z każdą ratą leasingową. Dzięki temu firma nie jest narażona na duży wydatek finansowy. Jedynym minusem w tym rozwiązaniu jest to, że ten rodzaj leasingu traktowany jest jako usługa, a więc objęty jest podatkiem wynoszącym dwadzieścia trzy procent.

Czas trwania leasingu

Umowy leasingowe można zawierać na różne okresy czasu, jednak objęte są one pewnymi ograniczeniami. Najkrócej umowa może trwać rok, a najdłużej sześć. Wszystko zależy od tego, jak my, czyli klient, chcemy to rozwiązać. Im dłużej będzie trwała nasza umowa leasingowa, tym mniejszy koszt pojedynczej raty, ponieważ cała kwota będzie rozdzielona na więcej części. W trakcie trwania takiej umowy trzeba zamortyzować przynajmniej czterdzieści procent wartości środka trwałego. W przypadku leasingu operacyjnego, amortyzację wykonuje firma leasingowa w oparciu o płacone przez leasingobiorcę raty leasingowe.

Wykup

Istnieje tylko w leasingu operacyjnym. Jego kwota ustalana jest już w momencie podpisywania umowy. Zwykle są to niskie kwoty, które zawierają się w przedziałach od zera do dziesięciu procent ceny początkowej. Ta kwota także jest zależna od wysokości rat leasingowych i tego, w ilu procentach auto zostanie zamortyzowane w trakcie trwania umowy. Leasing operacyjny stawia za minimum zamortyzowanie czterdzieści procent ceny pojazdu. W leasingu finansowym kwota wykupu nie istnieje, ponieważ klient leasingowy musi w trakcie trwania umowy zamortyzować całość środka trwałego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *