Możliwość pierwsza

Pierwszą możliwością, z której można skorzystać w przypadku problemów z wypełnianiem warunków zawartych w umowie leasingu i opłatach ratalnych jest skorzystanie z cesji. Aby to zrobić należy się upewnić, że umowa na leasing urządzeń zawiera taką możliwość. Cesja polega na tym, że przenosimy prawa i obowiązki związane z leasingowanym środkiem trwałym na inny podmiot. Nie musi to być nikt powiązany z

obecnym leasingobiorcą. Można takiej osoby poszukać z zewnątrz. Wszystkie formalności musi dopełnić leasingobiorca. Jeśli znajdzie się chętny na przekazanie leasingu to klient może ustalić z leasingobiorcą kwotę odstępnego. Kwota ta powinna wynagrodzić w jakimś stopniu

koszty poniesione przez leasingobiorcę.

Umowa leasingu – możliwość druga

Jeśli klient posiada umowę leasingu operacyjnego na dany środek trwały to po dwudziestu czterech miesiącach może wnioskować o wykup.

Nie będzie to jednak mała kwota. Umowa leasingu zawiera cenę pojazdu. Od tej ceny należy odjąć dotychczas wpłacone raty. Kwota, która

została może być także pomniejszona o różne opłaty dodatkowe. Do otrzymanej ceny należy także doliczyć kwotę wykupu. Jak widać, koszt będzie całkiem spory. Jednak po wpłaceniu pieniędzy, pojazd staje się własnością klienta i umowa może zostać zakończona. W przypadku

leasingu finansowego jest podobnie. Umowę można zakończyć już po okresie sześciu miesięcy. Dodatkowo można wziąć pożyczkę, która zostanie przeznaczona na spłatę pozostałych rat.

Możliwość trzecia

Umowę leasingu można przedwcześnie zakończyć także rozliczając się z leasingodawcą przed czasem. Polega to na tym, że klient pokrywa

koszt pozostałych rat, opłat i wysokość wykupu, którą zawiera umowa leasingu. Następnie dochodzi do rozliczenia. Leasingodawca sprzedaje pojazd, leasingobiorca dopłaca różnicę. Na przykład, chcemy

zakończyć umowę na Forda Focusa. Zliczając raty, do zapłaty pozostało trzydzieści tysięcy. Firma leasingowa sprzedała pojazd za dwadzieścia pięć tysięcy. Musimy więc dopłacić pięć tysięcy. Gdyby firma sprzedała pojazd za kwotę większą niż zsumowane raty do opłacenia, to różnica jest zwracana klientowi. Warto zaznaczyć, że większość firm leasingowych niechętnie godzi się na przedwczesne zakańczanie umów.

Skąd ta popularność

To proste, przyczyna tkwi w tym, że oferuje on największe korzyści rachunkowe, które wynikają z tego, że w koszty prowadzenia działalności gospodarczej można wpisać całą wartość rat. Mowa tu zarówno o części kapitałowej i odsetkowej. Jeśli weźmiemy pod uwagę konkurencyjną ofertę, czyli leasing finansowy, tam można w koszty wpisać tylko część odsetkową. Pod tym względem znacząco wygrywa ten pierwszy. Dodatkowo, warto tutaj także wspomnieć o opłacie wstępnej, którą w tym przypadku wpisuje się również w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W leasingu finansowym zrobić tego nie można..

Opłaty podatkowe

Także tutaj bardziej korzystnie wypada leasing operacyjny. Wszystko za sprawą tego, że opłaty VAT rozdzielone są na raty i opłaca się je wraz z każdą ratą leasingową. Dzięki temu firma nie jest narażona na duży wydatek finansowy. Jedynym minusem w tym rozwiązaniu jest to, że ten rodzaj leasingu traktowany jest jako usługa, a więc objęty jest podatkiem wynoszącym dwadzieścia trzy procent.

Czas trwania leasingu

Umowy leasingowe można zawierać na różne okresy czasu, jednak objęte są one pewnymi ograniczeniami. Najkrócej umowa może trwać rok, a najdłużej sześć. Wszystko zależy od tego, jak my, czyli klient, chcemy to rozwiązać. Im dłużej będzie trwała nasza umowa leasingowa, tym mniejszy koszt pojedynczej raty, ponieważ cała kwota będzie rozdzielona na więcej części. W trakcie trwania takiej umowy trzeba zamortyzować przynajmniej czterdzieści procent wartości środka trwałego. W przypadku leasingu operacyjnego, amortyzację wykonuje firma leasingowa w oparciu o płacone przez leasingobiorcę raty leasingowe.

Wykup

Istnieje tylko w leasingu operacyjnym. Jego kwota ustalana jest już w momencie podpisywania umowy. Zwykle są to niskie kwoty, które zawierają się w przedziałach od zera do dziesięciu procent ceny początkowej. Ta kwota także jest zależna od wysokości rat leasingowych i tego, w ilu procentach auto zostanie zamortyzowane w trakcie trwania umowy. Leasing operacyjny stawia za minimum zamortyzowanie czterdzieści procent ceny pojazdu. W leasingu finansowym kwota wykupu nie istnieje, ponieważ klient leasingowy musi w trakcie trwania umowy zamortyzować całość środka trwałego.

Finansowanie w kraju

W ubiegłych latach szalenie sławne stało się finansowanie przedmiotów w ramach umów finansowych. Dzięki temu, także nowa firma może obchodzić się z całkowicie nowym środkiem trwałym, który zapewni jej prędki rozwój i na wzrost efektywności oraz jakości świadczonych usług. Naturalnie tak nowa działalność gospodarcza nie będzie w stanie otrzymać tak dobrych warunków jak przedsiębiorstwo, która na przestrzeni paru poprzednich lat pozyskała stabilną pozycję. Nie ulega powątpiewaniu, iż będzie to i tak ogromnie atrakcyjne wyjście, gdyż na kredyt nowa działalność gospodarcza nie ma co liczyć. Naturalnie nie ma nic za friko dlatego też gdy dane przedsiębiorstwo zdecyduje się na wzięcie czegoś w łódź leasing, będzie musiał liczyć się z obowiązkiem wypełniania pełnych obowiązków leasingowych a także do opłacania terminowo opłat finansowych. Musi także mieć na uwadze to, iż w wystąpieniu spóźnienia się z wpłatami, naliczane są opłaty odsetkowe. Powinno się także mieć świadomość, iż w trakcie trwania porozumienia na leasing mogą pojawić się nieprzewidziane opłaty, jak na przykład opłata za udostępnienie danych leasingowych organom ścigania, w sytuacji np. pomiaru prędkości.

Opcje leasingowe

Wszyscy przedsiębiorcy ma możliwość wybrania leasing operacyjny a także finansowy. O tym pierwszym pewnie słyszał każdy, gdyż to jego najmocniej się promuje. Korzysta z niego masa ludzi, ponieważ podpisuje się na niego ponad siedemdziesiąt procent wszelkich umów finansowych – to niesamowicie dobry wynik. Skupmy się zatem na nim. Na start, zacznijmy od rzeczy, które wpisuje się w koszty przedsiębiorstwa. Są to całe opłaty leasingu, a więc i część kapitałowa i odsetkowa, a także opłata inicjalna, którą opłaca się po zawarciu umowy na wybrany przedmiot. Gdy mowa o VAT to leasing operacyjny określany jest jako usługa i nałożono podatek go ustalonym dwudziesto trzy % podatkiem VAT. W zależności od tego, czy omawiany sprzęt w całości używa się w działalności, czy można również prywatnie można różny % odliczyć od podatku. W okresie porozumienia należy opłacić min. czterdzieści procent wartości początkowej finansowanego sprzętu. Niespłaconą wartość stanowi wykup.

Finansowanie w Krakowie

Biznes finansowy działa w Krakowie świetnie. Rozpoczyna się dużo nowych przedsiębiorstw, nie jedynie tych zatrudniających kilka lub kilkanaście pracowników, lecz i 1. os. przedsiębiorstw. Każda z tych ma możliwość otrzymania inwestowania leasingowego. Leasing Kraków objawia się jako coraz bardziej popularny. Generalnie rynek leasingowy w kraju non stop powiększa się ustanawiając kolejne rekordowe przychody. To jednoznacznie przedstawia, jak wielu przedsiębiorców zaufało finansowaniu. A jeśli coś objawia się jako tak popularne, to powinno być korzystne. Łatwo widać także wielką walkę o klienta w branży, gdzie każde przedsiębiorstwo stara się pochwycić jak najbardziej okazały kawałek tortu finansowego oferując co raz to korzystniejsze warunki leasingowania. Mimo tego, iż procedury są w znaczącej ilości firm maks. uproszczone a wymagania nie są problemem nawet dla założonej ledwo dzień wcześniej działalności gospodarczej (więcej informacji o leasingu Kraków), to i tak właściciel firmy powinien być ostrożny. Ważnym jest podpisanie umowy z firmą sprawdzoną po wcześniejszym szczegółowym zapoznaniu się nie jedynie porozumieniem finansowym, lecz również z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, ponieważ to w tym miejscu mogą widnieć informacje powodujące, iż z pozoru dobra umowa finansowa może okazać się zła.

Dobre finansowanie środków trwałych

Rozpocznijmy od ustalenia, co jest najpopularniejszym przedmiotem leasingowym. Oczywiście, mówimy tutaj o autach osobowych. Niezmiennie od lat święcą prym, jeśli mowa o ilości podpisywanych umów finansowych. Wszystko za sprawą tego, iż jest to taki sprzęt, z jakiego korzystają wszyscy, niezależnie od tego, czy jest to 1. os. firma, czy bardziej pokaźna spółka – samochodu potrzebuje każdy. Finansowanie jest szczególnie popularny również w środowisku spółek przewozowych. Często zarządy takich firm uzupełniają w taki sposób swój tabor. Bez potrzeby jednej sporej inwestycji mają możliwość pozyskać wiele maszyn i zacząć na nich zarabiać. Należy nadmienić także, iż leasing urządzeń oraz maszyn w ubiegłych latach pozyskał ogromną popularność, praktycznie zrównując się w ubiegłym roku z leasingiem pojazdów. Dla właściciela firmy ważne będzie przede wszystkim pozyskanie leasingu prędko i bez problemów, stąd też warto korzystać z usług najlepszych spółek.

Co leasingbiorcy biorą w leasing

Ciągle od startu funkcjonowania leasingu w Polsce to auta osobowe do 3,5 tony były najbardziej chętnie leasingowanymi środkami trwałymi przez polskich przedsiębiorców. Jest tak z wielu powodów. Najważniejszym jest zwłaszcza to, iż auta potrzebują wszyscy. Nie istotne, czy jest to przedsiębiorca mający jednoosobową firmę, czy duża korporacja. Zmieniają się jednak proporcje, w 1-szym przypadku podpisze się umowę na leasing samochodu, w 2-gim o leasing aut. Większe przedsiębiorstwa zwykle muszą brać w leasing całe floty samochodów, dzięki czemu dają konieczny przedmiot swoim przedstawicielom handlowym jak i innym reprezentacyjnemu zarządowi. Warto także nadmienić o tym, że oprócz samochodów, bardzo dużą popularnością mogą poszczycić się także pojazdy ciężarowe. Często przedsiębiorstwa transportowe w ten sposób pozyskują znaczną część aut. Na nadmienienie zasługują także maszyny i urządzenia, które biorąc pod uwagę dochody dla firm leasingowych prawie wyrównały się w roku poprzednim z autami osobowymi – to naprawdę znaczące osiągnięcie firm leasingowych.

Co się bardziej opłaca

Każdy przedsiębiorca ma do wyboru leasing operacyjny albo finansowy. Różnice między tymi formami finansowania są dość wyraźne. W finansowaniu do kosztów prowadzenia działalności samochód leasinggospodarczej wpisuje się całe raty leasingowe (części odsetkową i kapitałową) wraz z wpłatą inicjalną. W leasingu finansowym kolejno do kosztów wlicza się odsetkowy fragment rat leasingu jak i odpisy amortyzacyjne, których w tym przypadku rozlicza sam przedsiębiorca, a nie firma leasingowa na podstawie opłat ratalnych leasingobiorcy, jak dokonuje się to w leasingu operacyjnym. Powinno się wspomnieć o kwestii VAT-u. W opcji finansowej VAT od pełnej wartości leasingu spłaca się z dokonywaniem opłaty wstępnej, w operacyjnym opłaca się podatki od każdej raty, dzięki temu nie obciążają tak portfela klienta, jak ma to miejsce w finansowym. VAT w leasingu operacyjnym będzie zawsze taki sam – 23 %, w finansowym inny w zależności od rodzaju usługi, towaru i stworzonej faktury VAT. W finansowym nie funkcjonuje wykup i po zakończeniu finansowania przedsiębiorca bez opłat pozostaje jedynym właścicielem, jednak w trakcie porozumienia leasingowego jest zobowiązany spłacić całkowitą kwotę leasingowanego środka trwałego.

Wyposażenie magazynu

W ostatnich latach bardzo wiele firm decyduje się na tworzenie własnych powierzchni magazynowych, w których składowałoby się towary. Jest to jednak bardzo duży koszt co skutecznie zniechęca niektórych przedsiębiorców w obawie przed dużymi stratami w wypadku nie udanej inwestycji. Często także nie posiadają wystarczającej ilości funduszy na zakup wszelkich niezbędnych maszyn i urządzeń do sprawnego działania w magazynie. Jednak nie jest to powód do rezygnacji z takiej inwestycji. Na rynku coraz bardziej popularny jest leasing, który pozwala nie tylko na uzyskanie niezbędnych maszyn i urządzeń w ramach finansowania lecz także na sfinansowanie nieruchomości i gruntów. Skupmy się jednak na leasingu maszyn i urządzeń. Każdy magazyn potrzebuje regałów na których będą składowane towary. Dzięki podpisaniu umowy na leasing można je pozyskać. Niezależnie czy będą to regały półkowe, paletowe czy jeszcze inne i w jakiej konfiguracji będą. Dzięki takiemu rozwiązaniu zakup jest rozłożony na wiele rat i w żadnym momencie trwania umowy, firma nie jest narażona na jedną dużą opłatę, która mogłaby zaszkodzić jej płynności finansowej. Podobne umowy podpisuje się także na maszyny magazynowe, takie jak np. wózki widłowe, czy bardziej zaawansowane maszyny jak np. układnice. Automatyzacja magazynu także może być wspomagana umową leasingową.

Na czym polega leasing

Zacznijmy od tego, że leasing jest umową zawieraną pomiędzy firmą leasingową, która udostępnia po jej podpisaniu środki trwałe klientowi, który w zamian decyduje się dokonywać okresowych, terminowych spłat leasingratalnych. Jeśli wybierze się najpopularniejsze rozwiązanie, jakim jest leasing operacyjny (jeśli chodzi o auta, maszyny i urządzenia) to w koszty prowadzenia działalności gospodarczej będzie można wpisać opłatę wstępną, raty leasingowe (części kapitałowe i odsetkowe). Dodatkowo, w zależności od tego, co bierze się w leasing można odliczyć nawet sto procent VAT-u. Jeśli chodzi o VAT to dodatkowym atutem z pewnością jest to, że podatek płaci się od każdej raty, a nie cały od razu jak ma to miejsce w przypadku leasingu finansowego.